Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany czerwiec 13, 2022.

Właścicielem tej witryny jest:

Łukasz Samagalski Gastrocookie
Sportowa 8, Nowy Dwór Gdański, 82-100
Polska
Email: lp.eikoocortsag@oruib
Numer telefonu: 579 225 5467

VAT ID: 579 225 5467

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Łukasz Samagalski Gastrocookie:

Łukasz Samagalski

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w Urzad skarbowy malbork na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.